Sort by
Sort by

Стратегія – план розвитку Nestlé для виконання місії «Якість продуктів, якість життя».

Nestlé Roadmap - Click image to enlarge  

 

Наша мета – бути лідером в галузі раціонального харчування та здорового способу життя.

Ми впевнені, що лідерство – це не лише обсяг, а й поведінка. Довіра також відноситься до поведінки; і ми визнаємо, що довіру можна заробити лише через довгий період часу шляхом послідовного виконання обіцянок. Такі цілі та поведінка викладено в просту фразу - «Якість продуктів, якість життя», - яка втілює наші корпоративні амбіції. 
 

«План розвитку Nestlé» (pdf, 58 Kb) призначений для наших працівників, представляє систематизацію стратегічних пріоритетів, які прискорять досягнення наших цілей. Такі цілі вимагають від наших працівників довготермінового натхнення, необхідного для побудови майбутнього, і короткотермінових підприємницьких дій, які забезпечують необхідний рівень ефективності.

Конкурентні переваги
 
 • Неперевершене портфоліо продуктів і брендів.
 • Неперевершені можливості в галузі наукових досліджень.
 • Неперевершена географічна присутність.
 • Люди, культура, цінності та ставлення.

 

Справжня конкурентна перевага походить від поєднання переваг, які важко повторити, по всьому ланцюжку створення вартості, який будувався понад десять років. 

Існують невід’ємні зв’язки між великими продуктами і сильними можливостями наукових досліджень, між найширшою географічною присутністю та підприємницьким духом, між великими людьми та міцними цінностями.
Фактори росту
 
 • Раціональне харчування та здоровий спосіб життя
 • Ринки, що розвиваються, і продукти, що позиціонуються, як популярні.  
 • Засоби зовнішньої реклами.
 • Преміалізація.
Ці чотири галузі забезпечують особливо захоплюючі перспективи зростання. Вони застосовуються до всіх наших категорій по всьому світі.

Все, що ми робимо, підпорядковується нашим програмам «Раціональне харчування та здоровий спосіб життя» (Nutrition, Health and Wellness), «Якість продуктів, якість життя» (Good Food, Good Life), які пропонують споживачам продукти з найкращою харчовою цінністю у своїх категоріях.
Принципи наших операцій
 
 • Інновації та оновлення.
 • Будь-коли, будь-де, будь-що.
 • Залучення споживача.
 • Операційна ефективність.
Nestlé має досягти успіху в кожній з цих чотирьох взаємопов'язаних основних компетенцій. Вони сприяють розробці, оновленню та якості продуктів, операційній ефективності, інтерактивній взаємодії зі споживачами та іншими зацікавленими сторонами, а також диференціації від конкурентів.

Якщо ми досягнемо успіху в цих областях, ми будемо ще більше орієнтованими на споживачів, ми прискоримо нашу роботу у всіх ключових областях, і ми доб’ємося досконалості. 

Ми прагнемо досягти лідерства та заробити таку довіру шляхом задоволення очікувань споживачів, чий щоденний вибір сприяє нашій ефективності, а також ефективності зацікавлених сторін, спільнот, в яких ми працюємо, і суспільства в цілому. Ми вважаємо, що створення довгострокової стійкої цінності для наших акціонерів можливе лише у випадку, якщо наша поведінка, стратегії та діяльність також створюють цінності для тих спільнот, де ми працюємо, для наших ділових партнерів і, звичайно, для наших споживачів. Ми називаємо це «Створення спільних цінностей».

Ми інвестуємо в майбутнє, щоб забезпечити фінансову та екологічну стійкість наших дій та операцій: у компетенції, у технологіях, у можливостях, в людях, у торгових марках, у наукових дослідженнях. Наша мета полягає у задоволенні потреб сьогоднішнього дня, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, і робити це таким чином, який забезпечить прибутковий зріст з року в рік і високий рівень прибутковості для наших акціонерів і суспільства у цілому в довгостроковому терміні.