Офіційні правила рекламної Акції
«Пошта щастя від ТМ «Світоч»
(надалі – «Правила»)

Гру 4, 2011

1. Визначення рекламної Акції «Пошта щастя від ТМ «Світоч». Організатор рекламної Акції.

1.1. Рекламна Акції «Пошта щастя від ТМ «Світоч» (надалі – «Акція» або «Рекламна акція») – спрямована на розповсюдження інформації про продукцію під знаком для товарів і послуг «Світоч», формування у споживачів інтересу та споживчого попиту на вказану продукцію та з метою стимулювання та створення сприятливих умов для збуту та просування на ринку вищезазначеної продукції

1.2. Організатор Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (надалі – «Організатор»), яке знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, вул. Верхній Вал 72, літера "А’".

2. Участь в Рекламній акції та територія її проведення.

2.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи, які проживають виключно на території м. Львова та Львівської області та які в період проведення Акції виконали всі правила цієї Акції, що викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Акції, Учасник»).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора і будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їхні близькі родичі;

2.3. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників та Переможців Акції.

3. Період (тривалість) проведення рекламної Акції.

3.1. Акція триватиме з 01 грудня 2011 року по 15 грудня 2011 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Акції»).

4. Фонд Подарунків рекламної Акції.

4.1. Набір солодощів ТМ “Світоч” – 100 шт.

4.2. Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену вище кількість Подарунків. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених цими Правилами.

4.3. Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

5. Умови участі в рекламній Акції та умови визначення власників Подарунків Акції (Переможців).

5.1. Щоб стати Учасником Акції, слід надіслали лист із святковим привітанням для родичів або друзів на поштову адресу обласного телевізійного каналу (79008, Львів, Високий Замок, 4. ЛОДТРК. З приміткою «Пошта щастя від ТМ «Світоч», програма «Вже ранок») до 15 грудня 2011 року включно, вказавши прізвище, ім’я та адресу проживання особи, яку бажають привітати зі святом Св. Миколая, і яка також повинна бути мешканцем Львівської області. Листи, отримані після 15 грудня 2011 участі у розіграші не беруть; Організатор Акції не несе відповідальності за роботу пошти та терміни доставки кореспонденції.

5.2. Переможець Акції – фізична особа, яка є мешканцем м. Львова або Львівської області, адреса якої була вказана у святковому привітанні, яке вчасно (протягом строку проведення Акції) надійшло на поштову адресу Львівського обласного телевізійного каналу згідно п. 5.1. даних Правил, та яка була обрана Переможцем згідно п.5.3. даних Правил.

5.3. Визначення Переможців Акції, що здобудуть право на одержання Подарунків Акції, зазначених в п.4.1. цих Правил здійснюється відповідно до цих Правил - 16 грудня 2011 року о 8-й годині ранку в програмі «Вже ранок» на Львівському обласному телеканалі шляхом випадкової вибірки за допомогою лотереї. Випадкова вибірка проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі вимоги, передбачені пунктом 5.1. цих Правил. За допомогою випадкової вибірки визначаються Переможці Акції, що здобули право на отримання Подарунків Акції.

5.4. Можливість бути визнаним Переможцем Акції та право на отримання Подарунків Акції мають тільки особи, які чітко дотримуються Офіційних правил Акції.

6. Умови отримання Подарунків Акції.

6.1. Умови отримання Подарунків: кур’єрська доставка, згідно вказаної у листі адреси (подарунок отримує особисто Переможець Акції).

6.2. Зовнішній вигляд Подарунків може відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах.

6.3. Грошовий еквівалент Подарунків Акції Переможцям Акції не виплачується.

6.4. Інформування Переможців Акції, що здобудуть право на одержання Подарунків Акції здійснюється шляхом:

6.4.1. оголошення імен Переможців під час розіграшу у прямому ефірі програми «Вже ранок» на Львівському обласному телеканалі;

6.4.2. оприлюднення списку Переможців у друкованих засобах інформації, а саме, в виданні «Високий замок» - випуск від 22 грудня 2011 року та «Львівська газета» - випуск від 22 грудня 2011 року.

6.4.3. оприлюднення списку Переможців на інтернет-сайті: www.nestle.ua.

6.4.4. доставки Подарунку Акції на адресу, вказану у листі зі святковим привітанням.

6.5. З моменту передачі Переможцю Подарунку Акції, зобов’язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними.

6.6. Учасники Акції, які не стали Переможцями не мають права на отримання Подарунків.

7. Порядок і спосіб інформування про умови рекламної Акції

7.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою анонсування рекламної Акції та розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на Інтернет-сайті : www.nestle.ua.

8. Інші умови

8.1. Організатор Акції не приймає претензій стосовно визначення Переможців Акції та/або оголошення результатів Акції.

8.2. Організатор Акції залишає за собою право змінювати Офіційні правила Акції.

8.3. Участь в Акції «Пошта щастя від ТМ «Світоч» означає повну згоду Учасника Акції та Переможця Акції з усіма умовами Акції та передбачає те, що Учасник та Переможець підтверджують свою згоду на:
- зазначення імені та прізвища Учасника та/або Переможця стосовно його участі/перемоги в цій Акції в засобах масової інформації, визначених Організатором Акції або для виготовлення рекламних матеріалів, що стосуються Акції без виплати винагороди Учаснику та/або Переможцю Акції;
- збереження всіх авторських прав на ці матеріали за Організатором Акції.

8.4. Організатор Акції залишає за собою право брати інтерв’ю у Переможців та/або Учасників Акції, у тому числі, в прямому ефірі, за умови їх згоди.

9. Обмеження

9.1. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у даних Правилах.

9.2. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Подарунків Переможцями Акції після їх одержання та/або за неможливість Переможців Акції отримати, скористатись наданим Подарунками з будь-яких причин.

9.3. Організатори Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

9.4. Отримання Подарунків допускається лише особами, які є Переможцями Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції буде предметом угоди або засобом платежу.

9.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з Переможцями та адрес).

9.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

9.7. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.

9.8. Організатор Акції має право змінити дані правила та строки, терміни і дати проведення Акції.