Організація безпеки праці на підприємствах Nestlé в Україні

Перейти до списку прес-релізівТра 12, 2016

Nestlé вважає, що сталого успіху можна досягти лише завдяки зусиллям працівників, які своєю працею роблять значний внесок у культуру та результати компанії. Люди – це найбільша цінність компанії, тому Nestlé надає першочергового значення їх всебічному захисту. Для персоналу компанії безпека ніколи не може бути менш важливою за результати роботи, тому належне дотримання техніки безпеки та охорони праці є однією із корпоративних рис Nestlé. Для досягнення цього компанія застосовує «Стратегію з виробничої безпеки, охорони праці та управління ризиками».

З метою підвищення культури безпеки праці та запобігання нещасним випадкам, Nestlé в Україні створила на місцях служби охорони праці, які надають кваліфіковані рекомендації керівникам та працівникам компанії. На базі фабрики «Мівіна» була розроблена внутрішня процедура допуску до робіт співробітників підрядних організацій, яку згодом було поширено також на фабрики «Світоч» і «Торчин». У 2014 році на підприємствах Nestlé в Україні впроваджено нову систему нарядів-допусків, які застосовуються у роботах підвищеної небезпеки. На кожен з дев’яти видів небезпечних робіт повинен виписуватися наряд-допуск, в якому враховуються ризики до, під час та після виконання робіт. 

Nestlé в Україні втілює локальну політику щодо техніки безпеки та охорони праці на основі глобальної системи управління охороною праці та технікою безпеки Nestlé. Усі підприємства компанії проходять сертифікацію OHSAS 1801 за участю незалежних акредитованих органів. Nestlé суворо дотримується стандартів ISO 14001 для фабрик та СУОП - NSMS для дистрибуційних центрів та головного офісу.  

Для завчасного попередження нещасних випадків на виробництві на всіх підприємствах Nestlé діє обов’язкова «Система управління технікою безпеки та охороною праці», яка відповідає, а подекуди й перевищує вимоги національного законодавства про охорону праці та техніку безпеки. Компанія надає всю необхідну інформацію органам місцевого самоврядування та службам з надзвичайних ситуацій стосовно техніки безпеки та охорони праці та дій компанії у цій галузі. 

Успішна діяльність Nestlé, компанії, що є світовим лідером з виробництва продуктів харчування, цілком залежить від довіри споживачів. Ось чому компанія дбає про якість продуктів, безпеку працівників і партнерів, і нашу планету. У всіх нас є обов'язок працювати безпечно на робочому місці для того, щоб захистити себе і допомогти захистити колег. Ніхто не повинен брати на себе марні ризики і ніхто не повинен постраждати.